Umowy na czas określony

Doradztwo rekrutacyjne
Poprzedni wpis
Staż pracy
Następny wpis
Jak szukać pracy?

Umowa o pracę na czas określony jeśli ją masz przeczytaj koniecznie!

W 2016 roku zawieranie długoterminowych umów o pracę nie będzie już możliwe.

  1. Będzie możliwy maksymalny 33-miesięczny okres umowy na czas określony.
  2. Druga zasada będzie taka, że ten sam pracodawca i pracownik mogą zawrzeć maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony. Czwarte przedłużenie to już umowa o pracę na czas nieokreślony.

Zmieni się też okres wypowiedzenia.

  1. Teraz umowa o pracę na czas określony może być wypowiedziana gdy zawarta jest na czas dłuższy niż 6 miesięcy, a informacja o tym jest wpisana do umowy. Okres wypowiedzenia to 2 tygodnie. Zmiana będzie taka, że po pierwsze za wypowiedzeniem będzie można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony.
  2. Po drugie okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będzie taki sam jak dla umów o pracę na czas nieokreślony, czyli od 2 tygodni do 3 miesięcy i będzie uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

Istotne jest, że pomimo zrównania okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony firma nie będzie musiała uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Czyli to zostaje tak jak do tej pory.