Pytanie rekrutacyjne nr 2

Doradztwo rekrutacyjne
Poprzedni wpis
Pytanie rekrutacyjne nr 1
Następny wpis
Pytanie rekrutacyjne nr 3

Zgodnie z obietnicą, kontynuujemy temat trudnych pytań rekrutacyjnych.

Dzisiaj żelazne pytanie numer 2!

Jakie są Pani/Pana słabe strony? Proszę wymienić trzy.

Kiedy rekruter jest bardziej zaawansowany w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych i/lub charakteryzuje się większym stopniem wrażliwości zapyta: Jakie ma Pan/Pani obszary do rozwoju?

Ale generalnie chodzi o to samo.

Opcja 1. Mówimy, że takich nie mamy.

Ta odpowiedź raczej nie będzie dobrze odebrana. Każdy z nas ma (rekruter też), jakieś słabsze strony, którymi chwalić się nie chce. Problem w tym, że odpowiadając „ nie mam takich” tracimy wiarygodność.

Opcja 2. Mówimy prawdę i tylko prawdę, wszystko, co nam leży na sercu. Np. spóźniam się, czasem nie chce mi się iść do pracy, leniuchuję, krzyknąłem na klienta, bo mnie zdenerwował, słabo znam język angielski….

Beztroska szczerość jest na pewno cnotą, ale jak bardzo może pomóc nam w tej danej rekrutacji?

W mojej karierze rekrutera zdarza się, że kandydat właśnie tak odpowiada. Jak dalej potoczy się rozmowa zależy od tego, czy i jak to kandydat dalej uzasadni.

Opcja 3. Odpowiadamy rzeczowo na zadane pytanie, podając słabą stronę, ale uzasadniamy ją, pokazując, że jesteśmy świadomi tego obszaru do poprawy, i że coś, z tym robimy lub zrobiliśmy.

Rekrurer widzi wówczas, że ma do czynienia z osobą dojrzałą, świadomą, ale także osobę, która umie radzić sobie ze słabościami, wyciąga wnioski.

Podam przykład:

“Moją słabą stroną jest język angielski. Zdarzyła się sytuacja, gdy przez moją nieumiejętność źle zrozumiałem klienta i wysłałem nie to zamówienie. Aby uniknąć takich pomyłek, od tamtego czasu, zacząłem intensywnie uczyć się języka angielskiego. Dziś to poziom zdecydowanie wyższy, ale nadal nie taki, jaki sobie wyznaczyłem. Założyłem sobie, że za rok osiągnę poziom zaawansowany”.

Mamy tu stan faktyczny oraz pokazanie słabszej strony, ale przez pryzmat przyszłych sukcesów! Widać też zaangażowanie i chęć do pokonywania trudności.

Podsumowując: więcej dobrego płynie z powyższej wypowiedzi niż wskazywałoby początkowe pytanie. I właśnie oto chodzi.

cdn…