7 grzechów głównych coachingu

Coaching
Poprzedni wpis
Własny Binzes
Następny wpis
Plotki w pracy

7 grzechów głównych coachingu
Czyli coacha wina, coacha wina, coacha bardzo wielka wina…

  1. Prowadzenie Klientów, którzy EWIDENTNIE powinni zgłosić się do specjalisty typu interwent kryzysowy, psycholo g, psychiatra
  2. Niedochowywanie tajemnicy informacji
  3. Prowadzenie procesu wiedząc na starcie, że nie przyniesie zakładanych wyników (źle dobrana metoda)
  4. Praca z Klientem z którym coach nie „ma chemii” a przez to nie ma wystarczającej chęci i woli pomocy (liczy się kasa)
  5. Brak przygotowania ze strony Coacha przed spotkaniem
  6. Wchodzenie w intymne relacje z Klientem
  7. Brak kompetencji, nie wspominając o certyfikacji

Siedem powyższych jest mi obce i wbrew zasadom na których uczono mnie zawodu. W mojej usłudze tego nie znajdziecie.

#AgnieszkaMP #coachingirekrutacja #kryzys #coaching #biznes