Knowledge is power-when you use it constructively

Aktualności, Nauka i samokształcenie
Poprzedni wpis
Wywiad z Julitą Dobrąwską – czy warto dbać o dobrą atmosferę w pracy?

Knowledge is power-when you use it constructively. […] We often hear that knowledge is power. But this statement is only a half-truth. Knowledge is only potential power. KNOWLADGE IS POWER ONLY WHEN PUT TO USE-AND THEN ONLY WHEN THE USE MADE OF IT IS CONSTRUCTIVE.

The story is told that the great scientist Einstein was once asked how many feet are in a mile. Einstein’s reply was “I don’t know; Why should I fill my brain with facts I can find in two minutes in any standard reference book?” Einstein taught us a big lesson. HE FELT IT WAS MORE IMPORTANT TO USE YOUR MIND to think than to use it as a warehouse for facts.

Worth thinking! I strongly recommend to read great book full of inspiration! Text from THE MAGIC OFTHINKING BIG, DAVID J. ~CHWARTZ, PH.D

Wiedza to potęga – jeśli używasz jej konstruktywnie. […] Często słyszymy, że wiedza to władza. Ale to stwierdzenie jest tylko półprawdą. Wiedza to tylko potencjalna władza. WIEDZA JEST POTĘGĄ TYLKO WTEDY, GDY JEST WYKORZYSTYWANA – I TYLKO WTEDY, GDY JEST WYKORZYSTYWANA KONSTRUKTYWNIE.

Historia mówi, że wielki naukowiec Einstein został kiedyś zapytany, ile stóp mieści się w mili. Odpowiedź Einsteina brzmiała: “Nie wiem; dlaczego miałbym zapełniać swój mózg faktami, które mogę znaleźć w ciągu dwóch minut w dowolnej standardowej książce?”. Einstein dał nam ważną lekcję. UWAŻAŁ, ŻE UŻYWANIE UMYSŁU DO MYŚLENIA JEST WAŻNIEJSZE niż używanie go jako magazynu faktów.

Warto myśleć! Gorąco polecam lekturę świetnej książki pełnej inspiracji! Fragment książki THE MAGIC OFTHINKING BIG, DAVID J. ~CHWARTZ, PH.D

 

 

 

Dodaj komentarz

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole

Administratorem Twoich danych osobowych jest Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska z siedzibą przy ul. Mehoffera 23/16, Warszawa 03-131. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i możliwe do wycofania. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.