SWOT – w rozwoju?

Coaching, Doradztwo rekrutacyjne, Nauka i samokształcenie
Poprzedni wpis
Nauka języka obcego?
Następny wpis
Lean In: Women, Work, and the Will to Lead, czyli cała prawda o karierze kobiet
Jedną z najstarszych, a zarazem najbardziej skutecznych metod oceny potencjału danego przedsięwzięcia jest analiza SWOT.
Analiza SWOT często postrzegana jest jedynie jako narzędzie biznesowe np: pomocne w budowaniu strategii firmy czy planów marketingowych.
Osobiście zalecam pochylić się nad analizą SWOT dla samego siebie:
Co oznacza skrót SWOT?
Mocne strony („S” – od ang. strenghts),
Słabe strony („W” – od ang. weaknesses),
Szanse („O” – od ang. opportunities),
Zagrożenia („T” – od ang. threats).
Analiza pomaga przygotować się do rozmowy okresowej z przełożonym, w budowaniu planów rozwojowych, w szukaniu pracy – daje bowiem odpowiedć na to “co umiem” i “jakie mam kompetencje”, bardzo porządkuje kierunek dalszych działań związanych z wyborem kariery zawodowej.
Polecam dobrą stronę, która szerzej wyjaśni jak zabrać się do przeprowadzenia analizy  SWOT