Nauka i samokształcenie

Warte przemyślenia

Poprzedni wpis
Agresor
Następny wpis
Racja czy relacja

Nie ma związku między byciem dobrym a wynagrodzeniem, jednak istnieje ogromny związek między byciem dobrym w marketingu a wynagrodzeniem jakie otrzymujesz.

There is no relationship between being good and getting paid, ho

wever there is huge relantionship between being good at marketing and getting paid.

Joe Polish