Coaching indywidualny, czy grupowy?

Coaching
Poprzedni wpis
Model nauki 10%-20%-70%?
Następny wpis
Czy chat GPT zastąpi coaching?

JAKI COACHING JEST DLA CIEBIE? INDYWIDUALNY, CZY GRUPOWY?

Coaching indywidualny to praca coacha/mentora TYLKO z jedną osobą na raz. Oto zalety takiej metody:

  1. Indywidualne dopasowanie: Podczas sesji indywidualnego coachingu koncentruję się wyłącznie na Tobie i Twoich celach. Możemy wspólnie opracować plan działania dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb i wyzwań.
  2. Pełna prywatność: Sesje indywidualnego coachingu są prywatne i poufne. Możesz swobodnie dzielić się swoimi myślami, emocjami i wyzwaniami bez obaw o udostępnianie ich innym osobom.
  3. Głębsze „zanurzenie w temat”: W indywidualnym coachingu mam więcej czasu i uwagi, aby zgłębić Twoje tematy, prowadzić pogłębione dyskusje i pomagać Ci w odkrywaniu ukrytych przekonań i blokad. To Twój czas szyty na miarę, jak dobry garnitur (albo garsonka😊).
  4. Indywidualne tempo: Podczas indywidualnego coachingu mam większą kontrolę nad tempem sesji. Mogę poruszać się wokół tematów w dogodnym dla Ciebie tempie i dostosować proces coachingowy do swoich potrzeb.

Coaching grupowy to więcej niż jedna osoba na sesji. Ile może być uczestników? Od dwóch do pewnie kilkuset jak u T.Robbins. Ja preferuje małe 5-6 osobowe grupy.

  1. Współpraca i wsparcie grupy: Uczestnicy grupy mają możliwość współpracy i dzielenia się doświadczeniami z innymi osobami, które mają podobne cele. Mogą wzajemnie się wspierać, motywować i inspirować. Sama uczestniczyłam w takich spotkaniach i wiedzy, jaka wyniosłam nie da się porównać z niczym innym.
  2. Różnorodne perspektywy: W grupie coachingowej spotykają się osoby o różnym doświadczeniu, wiedzy i perspektywach. To otwiera możliwość otrzymania różnorodnych punktów widzenia na dany temat i korzystania z wiedzy innych uczestników. CO WAŻNE, szybciej wchodzisz w zmianę, bo grupa nadaje tempo. Pilnujecie się nawzajem. Nie tylko coach jest „strażnikiem”, ale tez masz zobowiązania wobec grupy.
  3. Niższe koszty: Grupowy coaching jest tańszy niż indywidualny coaching, ponieważ koszty są dzielone między uczestnikami.
  4. Wsparcie społeczne: Biorąc udział w grupie coachingowej, można zbudować silne relacje społeczne z innymi uczestnikami. Stwarza to poczucie przynależności i zapewnia wsparcie nie tylko od coacha, ale także od reszty grupy. Jest doping i wiedza, że nie tylko ja jestem w takiej sytuacji, razem damy radę!

Tak więc, w zależności od Twoich preferencji, celów i budżetu, zarówno coaching grupowy, jak i indywidualny coaching mogą być wartościowymi narzędziami rozwoju osobistego i zawodowego.

Jeśli temat zmiany kariery dotyczy Ciebie to może zainteresować Cię mój program coachingu grupowego NOWA KARIERA NIE OD ZERA. Nowa grupa rusza już 7 września 2023 roku!  Podczas 3,5 miesięcznego programu mentoringowego, dokonamy transformacji Twojej kariery od „teraz” do kariery jakiej PRAGNIESZ.

Więcej informacji o programie KARIERA NIE OD ZERA znajdziesz pod tym linkiem https://coachingirekrutacja.pl/produkt/kariera-nie-od-zera/

#karieranieodzera #coaching #praca #kariera

Dodaj komentarz

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole

Administratorem Twoich danych osobowych jest Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska z siedzibą przy ul. Mehoffera 23/16, Warszawa 03-131. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i możliwe do wycofania. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.