JAK DZIECIĘCE TRAUMY WPŁYWAJĄ NA KARIERĘ ZAWODOWĄ?

Wg wywiadu przeprowadzonego z doktorem Luaną Marques, profesorem nadzwyczajnym na Harvard Medical School dziecięce traumy mogą pozostawić trwały ślad nie tylko w naszym życiu osobistym, ale także w sferze zawodowej.

  1. Rozpoznawanie Wczesnych symptomów traumy w pracy

Dr. Marques podkreśla, że dziecięce traumy mogą wpływać na nasze reakcje w miejscu pracy. W trakcie rozwoju mózgu pod wpływem traumy, często reakcje walki albo ucieczki stają się czymś naturalnym. Osoby z historią traumatyczną często skanują otoczenie w poszukiwaniu zagrożeń. TO MOŻE PROWADZIĆ DO PRZEWIDYWANIA NAJGORSZYCH SCENARIUSZY NAWET W RUTYNOWYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH.

  1. Radzenie Sobie z Konfliktami w Pracy

Traumy z dzieciństwa kształtują nasze style radzenia sobie z konfliktami. Badaczka wskazuje, że osoby, które doświadczyły traum, MOGĄ WYKAZYWAĆ TENDENCJE DO UNIKANIA KONFLIKTÓW W MIEJSCU PRACY. Istnieją trzy główne typy unikania konfliktów: reaktywne (wybuchające emocje), wycofujące się (unikające sytuacji konfliktowych) i zamrożone (niezdolne do zareagowania).

  1. Strategie Radzenia Sobie z Traumą w Pracy

Dr. Marques proponuje trzy strategie, które pracownicy mogą zastosować, aby lepiej radzić sobie z resztkami traumy w miejscu pracy:

  • Przesunięcie perspektywy: Rozszerzenie własnej perspektywy poprzez zadawanie sobie pytań, np. “Co powiedziałbym swojemu najlepszemu przyjacielowi w tej sytuacji?”. DZIAŁA TO USPOKAJAJĄCO NA UKŁAD LIMBICZNY.
  • Zmiana podejścia: W miejsce unikania trudności, pracownik powinien podjąć działanie przeciwstawne naturalnej reakcji. Na przykład, jeśli lęk uniemożliwia poproszenie o podwyżkę, pracownik może napisać dziesięć powodów, dla których zasługuje na podwyżkę. Czyli przygotować się na sytuację stresową.
  • Zgodność z Wartościami: Pracownik powinien zastanowić się nad swoimi głównymi wartościami związanymi z pracą i dostosować codzienne działania do tych wartości. W ten sposób można uniknąć depresji, lęku i poprawić jakość życia zawodowego. Ta porada wg mnie ma zastosowanie nie tylko dla traumatyków. Praca POWINNA być zgodna z wartościami jakie wyznajemy.

Pierwszy raz poruszam temat związku traum z miejscem pracy i karierą zawodowa. Myślę, że ma to sens. To jak zostaliśmy wychowani, to co przeszliśmy w dzieciństwie ma wpływ na całe dorosłe  życie, czyli także karierę zawodową i widzę to wyraźnie także podczas spotkań z Klientami. Często powtarzają: tak mnie nauczono, tak było u moich rodziców, tak jestem wychowany..

#praca #depresja #kariera

Dodaj komentarz

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole

Administratorem Twoich danych osobowych jest Coaching i rekrutacja Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska z siedzibą przy ul. Mehoffera 23/16, Warszawa 03-131. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i możliwe do wycofania. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.